L-06 omrører – Gyllehåndtering i kanaler

  • Effektiv og driftsikker konstruktion
  • Kompakt og enkel montering
  • VP omrøreren er konstrueret med baggrund i 25 års erfaring.

Kanalomrører type L06 er den ideelle løsning, hvor der stilles store krav til en driftsikker omrøring af gylle i kanalanlæg. Kanalomrøreren er med baggrund i 25 års erfaringer, udviklet for at opfylde nutidens og fremtidens krav, og der er taget særlig hensyn til driftsikkerhed og solid konstruktion.
Udviklingsafdelingen har præsteret sit yderste for bruge komponenter der er beregnet til kontinuerlig drift.

VP-DRE-MA L06 er konstrueret til at blande den tunge gylle fra bunden og flydelaget til en homogen masse der herefter er let at pumpe videre til lagertank el. lign. På grund af omrørerens effektivitet begrænses den daglige drift til 2 omrøringer i døgnet á ca. 15 min.

Kanalomrøreren opfylder de strenge krav fra Maskindirektivet 98/37/EØF.

Tekniske data 

Kapacitet 2 kørsler i døgnet á ca. 15 min.
Højde 3125 mm. (Individuel)
Bredde 725 mm.
Dybde 626 mm.
Propelhastighed
900 O/min.
Spænding 3 X 400 V.
Mærkeeffekt 11 kW (15 HK).
Materiale Varmgalvaniseret centerrør.
Lakerede lejeføringer.
Thordon foring i nedre leje.
Stort trykleje i øvre leje.
 Støj ca. 80 – 82 Db.
 Vægt 310 Kg.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Schrøders Eftf., der vil bidrage med erfaring og gode råd i forbindelse med Deres gyllehåndtering.

Monteringsskinner kan fremsendes til enten et eksisterende kanalanlæg eller til indstøbning i et nyt kanalbyggeri.

Download PDF fil med produktbeskrivelse og tekniske data

L06-1
L06-2